header

ºC

门票情况

游客承载量预估

停车场

APP下载

ºC

ºC

ºC

当前票数:票多

游客人数:有人

2019年3月26日

60000人

2019年3月27日

60000人

2019年3月28日

60000人

剑门关旅游咨询服务点停车场:有空位

游客中心停车场:有空位

翠云廊旅游咨询服务点停车场:有空位

详细内容

关于剑门关景区暂时关闭的通知

     剑门关景区因大到暴雨,今日上午9:00时起景区暂时关闭,请游客朋友做好行程安排,给大家带来的不便,敬请谅解。开园时间我们将结合安全隐患排查情况另行通知。另雨天出行请谨慎行车,小心驾驶 。        
     剑门关景区祝大家旅途平安,谢谢。
            
            四川省剑门关发投资有限公司
    2018年7月11日